AKTUALNE OFERTY SPRZEDAŻY - VERBUM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przejdź do treści
DZIAŁKI NA WYSPIE CHRZĄSZCZEWSKIEJ
GMINA KAMIEŃ POMORSKI
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowe działki objęte są Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone z przeznaczeniem pod zabudowę:
 • apartamentową
 • hotelową (do 4 kondygnacji      naziemnych)
 • usługową
 • infrastrukturę towarzyszącą (nad- i podziemne instalacje techniczne, drogi, chodniki      i.t.d.)
 • intensywność zabudowy 20%
 • współczynnik zazielenienia      50%
 • maksymalna wysokość zabudowy do 12 metrów.
Inwestorzy mają możliwość realizacji projektów związanych m.in. z budową:
 • bazy hotelowo-apartamentowej ze zintegrowanymi kompleksami SPA oraz usług  medycznych
 • parku wodnego
 • zagospodarowania pasa plażowego z infrastrukturą rekreacyjno-sportową
 • kąpieliska w wodach Zalewu Kamieńskiego
 • mariny [wraz z baza serwisową dla jednostek wodnych]
 • pola golfowego
 • lądowiska dla helikopterów i.t.d.
Powierzchnia nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek o powierzchni odpowiednio:
Działka A – 42 Ha
Działka B – 8 Ha
Linia brzegowa 700 metrów

Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość gruntowa składającą się z dwóch niezabudowanych działek
Lokalizacja
 Wyspa Chrząszczewska w gminie Kamień Pomorski, woj. zachodnio-pomorskie. Wyspa otoczona jest przez wody Zalewu Kamieńskiego pomiędzy Kamieniem Pomorskiem oraz Wyspą Wolin
Opis nieruchomości  
Działki mają kształt nieregularny. Dostęp do nieruchomości stanowi droga asfaltowa. Działki położone w obszarze Natura 2000
Uzbrojenie działki
·         energia elektryczna
·         woda pitna
·         gaz ziemny
·         kanalizacja
·         odbiór odpadów komunalnych
·         zaopatrzenie w ciepło - indywidualne z proekologicznych źródeł lub przy wykorzystaniu możliwości miejscowych pokładów wód geotermalnych
DZIAŁKI ZABUDOWANE
POZNAŃ, UL. WICHROWA 4
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość gruntowa składającą się z siedmiu działek zabudowanych budynkami biurowo – magazynowymi oraz budowlami.
Lokalizacja
Nieruchomość położona jest w Poznaniu przy ulicy Wichrowej 4 w obrębie Krzyżowniki. Około 7 kilometrów na zachód od centrum miasta w bliskiej okolicy lotniska Ławica oraz przy trasie na Berlin. Odległość 100 metrów od ulicy Dąbrowskiego, która na tym odcinku stanowi część drogi krajowej numer 92 oraz około 2 kilometrów od drogi ekspresowej S11.
Opis nieruchomości
W skład nieruchomości gruntowych wchodzą budynek magazynowo biurowy, budynek hydroforni, budynek warsztatowy wraz z placem manewrowym .
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązujący Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania zatwierdzonym Uchwałą rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 roku nieruchomość położona jest na terenie o funkcji usługowo – przemysłowej.
Powierzchnia nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość składa się z siedmiu działek o powierzchni odpowiednio:
·         Działka 10/12 o powierzchni 3912
·         Działka 10/16 o powierzchni 77
·         Działka 7/31 o powierzchni 4164
·         Działka 9/13 o powierzchni 11180
·         Działka 9/16 o powierzchni 424
·         Działka 9/21 o powierzchni 2032
·         Działka 14/1 o powierzchni 142
Uzbrojenie działek
·         energia elektroenergetyczna
·         wodna
·         gaz ziemny
·         kanalizacja do zbiornika bezodpływowego
·         telefoniczna
·         światłowodowa

DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI ZABRODZIE, GMINA SZYDŁOWO, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość gruntowa składającą się z siedmiu działek.
Lokalizacja
Miejscowość Zabrodzie Gmina Szydłowo, województwo wielkopolskie, powiat pilski.
Opis nieruchomości
 
Działki mają kształt nieregularny. Dostęp do nieruchomości stanowi droga klasy gminnej, nieutwardzona. Działki położone w pobliżu obszaru Natura 2000.
 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 
Przedmiotowe działki nie są objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego nie stanowią obszaru chronionego środowiskowo.
Opis nieruchomości
Działki mają kształt nieregularny. Dostęp do nieruchomości stanowi droga klasy gminnej, nieutwardzona. Działki położone w pobliżu obszaru Natura 2000
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowe działki nie są objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego nie stanowią obszaru chronionego środowiskowo
Inwestorzy mają możliwość realizacji projektów związanych m.in. z budową:
·         Farmy fotowoltaicznej. Dla działki o numerze 66/3 uzyskano pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 2 MW z możliwością zwiększenia mocy poprzez rozbudowę na sąsiednich działkach. Klasy bonitacyjne gruntów LZ, V,VI. Na działkach o numerach 66/2, 66/3, 66/4 oraz 66/6 opracowany projekt budowlany zakładający wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej EF Zabrodzie 1 oraz elektrowni wodnej. Projekt przewiduje 3624 panele fotowoltaiczne, każdy o mocy 250 WP o łącznej mocy 795 kW. Panele będą nachylone pod kątem 35 stopni względem podłoża i posadowione na aluminiowo – stalowej konstrukcji. Jako dodatkowe zabudowania przewidziana jest kontenerowa stacja transformatorowa oraz ogrodzenie całej inwestycji.
 • Dla działki 66/5 została opracowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego ośrodka ochrony zdrowia oraz centrum szkoleniowego i usług praktycznych w dwóch wariantach wraz z planem wykonania makiety.
·         Na działkach o numerach geodezyjnych 15/2 oraz 15/4 zaplanowano budowę budynków przeznaczonych jako miejsce stałego pobytu dla osób obsługujących Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji Onkologicznej.
Powierzchnia nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość składa się z siedmiu działek o powierzchni odpowiednio:
Działka 66/2, o powierzchni 51 657 m2
Działka 66/3, o powierzchni 38 489 m2
Działka 66/4, o powierzchni 46 881 m2
Działka 66/5, o powierzchni 77 576 m2
Działka 66/6, o powierzchni 25 442 m2
Działka 15/2, o powierzchni 893 m2
Działka 15/4, o powierzchni 36 117 m2

INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH KUPNEM PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Taczaka 24 lok.302 A
61-819  Poznań
tel. 618552419
e-mail: biuro@verbum.net.pl

Verbum - Akademia Szkoleń
Wróć do spisu treści