Polityka prywatności - Verbum

Przejdź do treści

Menu główne:

Polityka prywatności

Ukryte
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.verbum.net.pl jest spółka Verbum - Akademia Szkoleń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,  Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360317, adres poczty elektronicznej: biuro@verbum.net.pl , dalej zwana „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 
2.Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych – pod adresem ido@verbum.net.pl
 
3.Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 
 
4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 
a)      przetwarzane zgodnie z prawem;
 
b)      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 
c)      merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
 
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.
 
III. CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH
 
1.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 
a)      udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.verbum.net.pl - przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;
 
b)      podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
 
c)      przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS),w celu prezentacji ofert i warunków handlowych –przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług.
 
IV. OKRES PRZETWARZANIA
 
1.    Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.
 
2.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 
3.    W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.
 
 
V. ODBIORCY DANYCH
 
 
Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające obsługę strony internetowej, podmioty współpracujące przy realizacji szkoleń i kursów oraz kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz spółki VERBUM – Akademia Szkoleń Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego zadania.
 
 
VI. PRAWA OSÓB
 
 
1.                  W każdym czasie mają Państwo możliwość do:
 
a)      wycofania zgody wobec przetwarzania;
 
b)      żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 
c)      żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 
d)      żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 
e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
2.                  Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: ido@verbum.net.pl. W sytuacji chęci wycofania zgody należy przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który przesyłane są wiadomości od nas. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści, w tym marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).
 
VII. PLIKI "COOKIES"
 
1.                  Strona internetowa www.verbum.net.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
2. Informacje szczegółowe:
 
a) Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 
b) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk.
 
c) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 
3.  W ramach strony internetowej stosowane są cookies:
 
a) „stałe” –pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
 
b) „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 
5. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.
Strona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - opuść stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego