RPMA.09.01.00-14-d431 Nowe kwalifikacje-nowa szansa - Kopia - VERBUM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przejdź do treści
                                                                                                                                                                                     dodano 18 listopada 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8a/RPMA.9.1-d431/2021/FEiP
dotyczące ustalenia ceny rynkowej i wyłonienia potencjalnego Wykonawcy treningu kompetencji życiowych i społecznych dla 50 Uczestników Projektu
pn. ”Nowe kwalifikacje – nowa szansa” nr RPMA.09.01.00-14-d431/19

dodano 5 października 2021.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr  8/RPMA.9.1-d431/2021/FEiP
dotyczące przeprowadzenia treningu kompetencji życiowych i społecznych dla 50 Uczestników Projektu
pn. ”Nowe kwalifikacje – nowa szansa” nr RPMA.09.01.00-14-d431/19

dodano 26 września 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/RPMA.9.1.d431/2021/V
dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. „Opiekun osoby niepełnosprawnej”
w projekcie ”Nowe kwalifikacje - nowa szansa” nr RPMA.09.01.00-14-d431/19

dodano 14 lipca 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego nadającego kompetencje i/lub kwalifikacje wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla Uczestników/czek Projektu pn. ”Nowe kwalifikacje – nowa szansa” nr RPMA.09.01.00-14-d431/19
„Magazynier z elementami sprzedaży i zarządzania oraz obsługą kasy fiskalnej”
dodano 21.05.2021 r.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Taczaka 24 lok.302 A
61-819  Poznań
tel. 618552419
e-mail: biuro@verbum.net.pl

Verbum - Akademia Szkoleń
Wróć do spisu treści