RPWP 06.02.00-30-0115/17 Zdobądź Nowy Zawód - Verbum

Przejdź do treści

Menu główne:

RPWP 06.02.00-30-0115/17 Zdobądź Nowy Zawód

PROJEKTY
Verbum Akademia Szkoleń Spólka z o.o.realizuje projekt pn. Zdobądź Nowy Zawód w Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

okres realizacji: 1 sierpnia 2018 r - 30 listopada 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 90 osób bezrobotnych ( w tym 50 kobiet), poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 30 lat.
Dzięki realizacji programu zawodowo-edukacyjnego uczestnicy zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje, przez to wzrosną ich szanse na rynku pracy. Program ten obejmuje:
1. Doradztwo zawodowe;
2. Poradnictwo psychologiczne;
3. Pośrednictwo pracy;
4. Szkolenia zawodowe;
5. Staż zawodowy.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci:
1. zwrotu kosztów dojazdu na doradztwa;
2. zwrotu kosztów dojazdu na spotkania z pośrednikiem pracy;
3. stypendium szkoleniowego w wysokości 798 zł brutto (przy 120 godzinnym szkoleniu);
4. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe;
5. zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną;
Dodatkowo 10 stażystów otrzyma:
1. stypendium stażowe w wysokości 997,32 zł brutto;
2. ubezpieczenia NNW;
3. zwrot kosztów dojazdu na staż.

Rekrutacja do projektu trwa od sierpnia 2018 r. i ma charakter ciągły.
Osoby spełniające kryteria i zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  1. Z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa można zapoznać się TUTAJ
  2. Formularz rekrutacyjny do pobrania TUTAJ
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie do pobrania TUTAJ
  4. Oświadczenie Uczestnika projektu do pobrania TUTAJ
  5. Regulamin zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną TUTAJ
  6. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu TUTAJStrona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - opuść stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego