RPWP 06.06.01-30-0028/17 Nowy zawód dla pracowników... - Kopia - VERBUM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przejdź do treści
POWTÓRNE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

1. Szkolenie:  sprzedawca - 80 h.
Grupa 5-7 osób
miejsce realizacji - Trzcianka

2. Szkolenie:  pracownik ds. organizacji produkcji - 80 h.
Grupa 5-7 osób
miejsce realizacji - Trzcianka

Do pobrania:
dodano 8 grudnia 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

1. Szkolenie:  sprzedawca - 80 h.
Grupa 5-7 osób
miejsce realizacji - Trzcianka

2. Szkolenie:  pracownik ds. organizacji produkcji - 80 h.
Grupa 5-7 osób
miejsce realizacji - Trzcianka

Do pobrania:
dodano 1 grudnia 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

Kurs montera rusztowań dla 5 osób, wymiar - 80 h.
miejsce realizacji - Kalisz

Do pobrania:
dodano 20.10.2020

ZMIANA ZAPYTANIA
Dnia 22.10.2020 r.  dodano do zapytania kolejne szkolenie:

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej dla 1 osoby, wymiar 98 h.

Warunki i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

Część I -  Kurs montera rusztowań dla 3 osób, wymiar - 80/h
Część II -  Kurs operatora podestów ruchomych dla 3 osób, wymiar - 80/h
Część III - Kurs operatora koparko-ładowarki dla 6 osób, wymiar - 134/h
Część IV – Kurs kierowcy operatora wózków jezdniowych dla 1 osoby, wymiar -  67/h
Część V – Kurs konserwatora podestów ruchomych dla 2 osób, wymiar - 80/h
Część VI – Kurs konserwatora wyciągów towarowych dla 1 osoby, wymiar -  80 / h.


Do pobrania:


dodano 23 lipca 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO TRZYMODUŁOWEGO:

1. Magazynier z kursem operatora wózków widłowych
2. Pracownik produkcji odzieży z kursem haftu komputerowego i obsługą programu RDWorksV8 wraz z kursem komputerowym ECDL BASE
3. Operator koparko-ładowarki

Do pobrania:


dodano 9 czerwca 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DWUMODUŁOWEGO:
OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH

dodano 23 lutego 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu
pn.: „Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie” nr RPWP.06.06.01-30-0028/17” w specjalnościach:
1. Magazynier z kursem komputerowym na poziomie  ECDL BASE
2. Elektromonter z kursem SEP do 1 kV
wraz z organizacją egzaminów zewnętrznych.

dodano 9 lutego 2020r.
ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 grudnia 2019 r.
ANEKS do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 08/RPO.6.6.1/2019/V dotyczącego przeprowadzenia usługi egzaminacyjnej dla Uczestników projektu pn.: „Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie” nr RPWP.06.06.01-30-0028/17” potwierdzającej kwalifikacje.

W związku z rozszerzeniem zakresu tematycznego egzaminu  i liczby egzaminowanych osób w tytule zapytania dodaje się pkt.3. w brzmieniu:
3. Magazynier z elementami obsługi klienta dla 24 osób
oraz w punkcie 2. zapytania ppkt.c o brzmieniu:
c) Magazynier z elementami obsługi klienta dla 24 osób
Zmianie ulega również załącznik nr 1, tj. formularz oferty, który prosze pobrać TUTAJ

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.
ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

potwierdzających uzyskanie kwalifikacji  zawodowych - VCC lub równoważnego,
lub kwalifikacji rynkowych po 90-godzinnych szkoleniach:
a. pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami administracji biurowej – 10 osób
b. Sprzedawca – kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych – 25 osób

28 listopada 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WIELOMODUŁOWEGO


26 listopada 2019 r.
6 LISTOPADA 2019 R.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 W dniu 15 listopada 2019 r. dokonano oceny nadesłanych ofert i wybrano wykonawcę:
Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska , ul.B.Chrobrego 42 , 63-200 Jarocin  
Zapytanie ofertowe
dotyczące przeprowadzenia szkolenia
Magazynier z elementami obsługi klienta


Informacja z dnia 28.10.2019 r. o wyborze wykonawcy: W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono wykonawcę zamówienia, tj.  Centrum Rozwoju Zawodowego AWANS Monika Momot.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
16 października 2019 r.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Taczaka 24 lok.302 A
61-819  Poznań
tel. 618552419
e-mail: biuro@verbum.net.pl

Verbum - Akademia Szkoleń
Wróć do spisu treści