RPWP 06.06.01-30-0028/17 Nowy zawód dla pracowników... - Verbum

Przejdź do treści

Menu główne:

RPWP 06.06.01-30-0028/17 Nowy zawód dla pracowników...

ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO TRZYMODUŁOWEGO:

1. Magazynier z kursem operatora wózków widłowych
2. Pracownik produkcji odzieży z kursem haftu komputerowego i obsługą programu RDWorksV8 wraz z kursem komputerowym ECDL BASE
3. Operator koparko-ładowarki

Do pobrania:


dodano 9 czerwca 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DWUMODUŁOWEGO:
OPERATOR MASZYN BUDOWLANYCH

dodano 23 lutego 2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące przeprowadzenia usług szkoleniowych dla Uczestników projektu
pn.: „Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie” nr RPWP.06.06.01-30-0028/17” w specjalnościach:
1. Magazynier z kursem komputerowym na poziomie  ECDL BASE
2. Elektromonter z kursem SEP do 1 kV
wraz z organizacją egzaminów zewnętrznych.

dodano 9 lutego 2020r.
ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 grudnia 2019 r.
ANEKS do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 08/RPO.6.6.1/2019/V dotyczącego przeprowadzenia usługi egzaminacyjnej dla Uczestników projektu pn.: „Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie” nr RPWP.06.06.01-30-0028/17” potwierdzającej kwalifikacje.

W związku z rozszerzeniem zakresu tematycznego egzaminu  i liczby egzaminowanych osób w tytule zapytania dodaje się pkt.3. w brzmieniu:
3. Magazynier z elementami obsługi klienta dla 24 osób
oraz w punkcie 2. zapytania ppkt.c o brzmieniu:
c) Magazynier z elementami obsługi klienta dla 24 osób
Zmianie ulega również załącznik nr 1, tj. formularz oferty, który prosze pobrać TUTAJ

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.
ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

potwierdzających uzyskanie kwalifikacji  zawodowych - VCC lub równoważnego,
lub kwalifikacji rynkowych po 90-godzinnych szkoleniach:
a. pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami administracji biurowej – 10 osób
b. Sprzedawca – kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych – 25 osób

28 listopada 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WIELOMODUŁOWEGO


26 listopada 2019 r.
6 LISTOPADA 2019 R.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 W dniu 15 listopada 2019 r. dokonano oceny nadesłanych ofert i wybrano wykonawcę:
Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska , ul.B.Chrobrego 42 , 63-200 Jarocin  
Zapytanie ofertowe
dotyczące przeprowadzenia szkolenia
Magazynier z elementami obsługi klienta


Informacja z dnia 28.10.2019 r. o wyborze wykonawcy: W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono wykonawcę zamówienia, tj.  Centrum Rozwoju Zawodowego AWANS Monika Momot.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
16 października 2019 r.
Strona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - opuść stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego